Consulting Services


Software Testing Foundation

O školení

Tento kurz je úvodom do problematiky softwérového testovania.  Kurz zahŕňa sylaby ISTQB a praktické príklady navyše. Je možné z neho čerpať pri príprave na skúšku ISTQB Foundation Level – Certified Tester.

Okrem iného sa kurz zameriava aj na “Acceptance testing” a “Usability testing”. a prihliada na novú/upravenú terminológiu definovanú podľa štandardov ISTQB ako aj nové trendy v testingu. Školenie Software Testing Foundations je vhodné pre každého kto si chce prehĺbiť poznatky v oblasti testingu na praktických príkladoch a pre tých, ktorí sa pripravujú na skúšku ISTQB Foundation Level – Certified Tester. Školenie je dobrým štartom pre juniorov, ale aj vhodným prostriedkom na uchopenie základov softwérového testovania pre profesionálov na rôznych pozíciách v oblasti IT ako napríklad projektový manažér, IT konzultant, biznis analytik, software development manager a pod.

Prerekvizity

Žiadne, no odporúča sa aspoň ročná skúsenosť s testingom.

Trvanie

2 dni

Miesto konania

Bratislava

Jazyk

český

Jazyk materiálov

čeština/angličtina

Školiteľ

Petr Neugebauer

Cena

729 € (bez DPH)

Cena zahŕňa
  • Tréningové materiály
  • Občerstvenie počas školenia
  • Obed
  • Certifikát o absolvovaní školenia
Poznámka

Poplatok za certifikačnú skúšku ISTQB Foundation Level Certified Tester nie je zahrnutý v cene školenia. Cena skúšky je 115 €. Skúšku je možné objednať spolu so školením alebo individuálne prostredníctvom CaSTB.

Dátum

25.6. – 26.6.2019

Ďalšie školenia sa uskutočnia na jeseň 2019.

Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 5 uchádzačov.