Consulting Services


Software Testing Foundation

O školení

Tento kurz je úvodom do problematiky softwérového testovania.  Kurz čerpá zo sylabov ISTQB a iných materiálov a best practices z IT oblasti.

Okrem iného sa kurz zameriava aj na “Acceptance testing” a “Usability testing” a prihliada na novú/upravenú terminológiu definovanú podľa štandardov ISTQB ako aj na nové trendy v testingu. Školenie Software Testing Foundations je vhodné pre každého kto si chce prehĺbiť poznatky v oblasti testingu na praktických príkladoch a nadobudnúť ďalšie teoretické a praktické znalosti do praxe, kariérny rast alebo ako prípravu na certifikácie. Školenie je dobrým štartom pre juniorov, ale aj vhodným nástrojom na prehĺbenie základov softwérového testovania pre profesionálov na rôznych pozíciách v oblasti IT ako napríklad projektový manažér, IT konzultant, biznis analytik, software development manager a pod.

Prerekvizity

Žiadne, no odporúča sa aspoň ročná skúsenosť s testingom.

Trvanie

2 dni

Miesto konania

Bratislava/Košice/On site (na vyžiadanie)

Jazyk

český

Jazyk materiálov

čeština/angličtina

Školiteľ

Petr Neugebauer

Cena

729 € (bez DPH)

Cena zahŕňa
  • Tréningové materiály
  • Občerstvenie počas školenia
  • Obed
  • Certifikát o absolvovaní školenia
Dátum

18. – 20.9.2019 – Bratislava

Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 5 uchádzačov.

Ak Vám termín nevyhovuje neváhajte nás kontaktovať s dopytom a my Vás budeme kontaktovať s informáciou o ďalších dostupných termínoch.